HAPPY HOUR JACKPOTS

HAPPY HOUR JACKPOTS

Prilep 1, Prilep 2, Gostivar 1, Gostivar 2, Kavadarci, Negotinë:
16-18h | 18-20h | 20-23h
2,000 |  3,000   | 4,000

Veles:
17-19h | 19-21h | 21-00h
2,000 |  3,000   | 4,000

Resnjë, Partizanska, Otex, AT Pazar, Nov Pazar:
18-20h | 20-22h | 22-00h
2,000 |  3,000   | 4,000

Dibër:
17-19h | 19-21h | 21-00h
2,000 |  3,000   | 4,000

Kërçovë, Tetovë 2, Tetovë 3, Ohër:
16-18h | 18-20h | 20-23h
2,000 |  3,000   | 4,000

Prilep 1, Prilep 2, Gostivar 1, Gostivar 2, Kavadarci, Negotinë:
16-18h | 18-20h | 20-23h
2,000 |  3,000   | 4,000

Veles:
17-19h | 19-21h | 21-00h
2,000 |  3,000   | 4,000

Shtip:
18-20h | 20-22h | 22-00h
2,000 |  3,000   | 4,000

Resnjë, Partizanska, Otex, AT Pazar, Nov Pazar:
18-20h | 20-22h | 22-00h
2,000 |  3,000   | 4,000

 

Kërçovë, Tetovë 2, Tetovë 3, Ohër:
16-18h | 18-20h | 20-23h
2,000 |  3,000   | 4,000

Dibër:
17-19h | 19-21h | 21-00h
2,000 |  3,000   | 4,000

Shtip:
18-20h | 20-22h | 22-00h
2,000 |  3,000   | 4,000

Prilep 1:
19-21h | 21-23h | 23-02h
2,000 |  3,000   | 5,000

Resnjë, Partizanska, Otex, Gostivar 1, Gostivar 2, Eftinija, Nov Pazar, Kavadarci, Negotinë:
14-16h  | 16-18h | 18-20h | 20-23h
2,000   |   2,000  |  3,000  |   5,000

Prilep 2:
17-19h | 19-21h | 21-23h | 23-02h
2,000 |  3,000   | 4,000  |  5000

Shtip:
18-20h | 20-22h | 22-00h
2,000 |  3,000   | 5,000

Veles:
15-17h | 17-19h | 19-21h | 21-00h
2,000  |  2,000 |  3,000   | 5,000

Kërçovë, Tetovë 2, Tetovë 3, Ohër:
14-16h | 16-18h | 18-20h | 20-23h
 2,000 |   2,000  |  3,000  | 5,000

Dibër:
15-17h | 17-19h | 19-21h | 21-00h
2,000 |   2,000  |  3,000  | 5,000